Młyn zbożowy Kłos

W naszej ofercie znajdą Państwo mąkę paczkowaną, piekarniczą i paszową.

Nie stosujemy polepszaczy.


Oferta > Mąki piekarnicze

Hurt

Sprzedaż mąk odbywa się w opakowaniach jednostkowych 50kg na paletach oraz luzem, dostarczana mąkowozem o ładowności 15-16 ton, możliwość dołączenia do mąkowozu mąki razowej, żurkowej i sitkowej.


Mąka żytnia
  • Typ 500 | Typ 720 | Typ 2000 | Typ 1400 (żurkowa)
Żyto łamane


Detal

Pakowana 1kg (zbiorczo 10kg), 5kg, 10kg, 25kg.


Mąka żytnia
  • Typ 500 | Typ 720 | Typ 2000 (razowa) | Typ 1400 (sitkowa)

Mąka pszenna
  • Typ 450 | Typ 500 | Typ 1850 (graham)

  • Krupczatka

  • Kasza Manna